company logo

Prima pagină Resurse Resurse umane Personal didactic
Personal didactic
ANUNŢ OCUPARE POSTURI VACANTE AN ŞCOLAR 2019-2020 PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Vineri, 08 Noiembrie 2019 14:18

Anunţ concurs.pdf

Ultima actualizare în Vineri, 08 Noiembrie 2019 14:20
 
ANUNT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Marţi, 24 Septembrie 2019 17:48
Ultima actualizare în Marţi, 24 Septembrie 2019 17:51
 
Concurs ocupare posturi/catedre vacante 2016-2017 PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Luni, 03 Octombrie 2016 13:07

Anunţ oficial - posturi/catedre vacante scoase la concurs

ACTE NECESARE LA DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR CARE SE VACANTEAZĂ PE PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR 2016-2017:

  1. Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în anul şcolar anterior sau în anul şcolar curent vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
  2. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
  3. Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
  4. Copia Deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
  5. Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;
  6. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
  7. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
  8. Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
  9. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

 

 
CURSURI PESTALOZZI PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Duminică, 31 Iulie 2016 23:37

Programul Pestolozzi de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar coordonat de Consiliul Europei.

Adresa Pestalozzi - iulie 2016

Cursuri Pestalozzi 2016

Ultima actualizare în Duminică, 31 Iulie 2016 23:44
 
Ultima vacanţă ca profesor PDF Imprimare Email
Scris de Marius NISTOR   
Miercuri, 13 Iulie 2016 12:45

Astăzi, 13.07.2016, la finalul consiliului profesoral pentru încheierea situaţiilor şcolare la clasele a IX - a, s-a consumat un moment emoţionant atunci când dl director prof. Gheorghe ROTARIU l-a felicitat, în numele tuturor colegilor, pe dl prof. Nicolae ŞTEFAN, pentru ieşirea la pensie după 42 de ani de muncă la catedră.

Ultima actualizare în Miercuri, 13 Iulie 2016 14:15
Citeşte mai mult...
 
« ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 2


Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.